GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.วิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายวิรุณพงศ์ สมชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
081 - 4711580
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
6721 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบปีการศึกษา 2560
เมื่อ 25 เม.ย. 2561 เวลา:13:46:44
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 185
6720 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
เมื่อ 25 เม.ย. 2561 เวลา:13:13:37
กลุ่มบริหารงานบุคคล 82
6719 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)
เมื่อ 25 เม.ย. 2561 เวลา:11:27:44
กลุ่มนโยบายและแผน 92
6718 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
เมื่อ 25 เม.ย. 2561 เวลา:11:26:18
กลุ่มบริหารงานบุคคล 144
6716 ขอเชิญประกวดคลิปวีดิโอ (Clip Video) "ส่งเสริมภูมิปัญญาค่านิยม 10 ประการ จังหวัดขอนแก่น"
เมื่อ 25 เม.ย. 2561 เวลา:10:29:16
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 59
6715 การประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "การประเมินโครงงาน"
เมื่อ 25 เม.ย. 2561 เวลา:09:16:41
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 197
6714 รายชื่อผู้เข้าอบรบบุคลากรหลักสูตรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)
เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา:16:44:55
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 348
6710 การประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "การประเมินโครงงาน"
เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา:16:23:51
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 227
6705 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"แบบออนไลน์
เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา:16:07:26
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 163
6704 ส่งรายชื่อครูผู้สอนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างข้อสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560)
เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา:15:17:27
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 332
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รุ่นที่ 2


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 112 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2561 เวลา15:23:26

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (5)


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 96 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2561 เวลา14:42:28

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (4)


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 68 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2561 เวลา14:39:00

พิธีขอขมาและสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ ด้านทิศตะวันออก เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (3)


โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
เมื่อ 18 เมษายน 2561 เวลา14:35:29

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

กลุ่ม เครือข่ายฯ 1
โรงเรียนบ้านไก่นาและชุมชนร่วมจัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์
เมื่อ 16 เมษายน 2561 เวลา01:42:19
โดย:รร.บ้านไก่นา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 2
ปัจฉิมนิเทศ Open House ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 05 เมษายน 2561 เวลา23:22:18
โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ21 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 3
คณะฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา20:20:59
โดย:โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ16 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 4
8-10เม.ย.61: ประชุมปฏิบัติการปรับหลักสูตรฯกลุ่ม 1,3,4 รุ่นที่ 2
เมื่อ 11 เมษายน 2561 เวลา17:58:06
โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ15 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา04:13:46
โดย:รร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ27 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18:35:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 7
โรงเรียนสนามบิน จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อ 16 เมษายน 2561 เวลา04:09:56
โดย:โรงเรียนสนามบิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 23 เมษายน 2561 เวลา17:12:07
โดย:นายมงคล ญาติสังกัด
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 9
โรงเรียนบ้านกระเดือง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 20 เมษายน 2561 เวลา07:02:00
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 10
 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
เมื่อ 05 เมษายน 2561 เวลา20:09:32
โดย:นายพูลทรัพย์ หารพะยอม/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ21 วันs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28
โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 ปีs ผ่านมา]
กลุ่ม เครือข่ายฯ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา22:55:00
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ
งานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561

เมื่อ 25 เมษายน 2561 เวลา15:34:02
โดย:ชโลทร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 ชม.s ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พิธีพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ 24 เมษายน 2561 เวลา03:38:11
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2561

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา03:58:45
โดย:นพภาภรณ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ22 วันs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา09:02:43
โดย:paewja
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


เมื่อ 02 เมษายน 2561 เวลา08:30:30
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ24 วันs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
อบรม ITA online

เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:42:08
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ16 วันs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พิธีปิดอบรมลูกเสือ SS.B.T.C ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา04:05:05
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
ดูย้อนหลังพุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา09:43:53
โดย:ojo
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ22 วันs ผ่านมา]

ภาพแผนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1


http://esan67.sillapa.net/

 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้