ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนที่แจ้งเข้ามายังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมไปกระทั่งการส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:กิจกรรม open house และงาน ปัจฉิมฯ ปี การศึกษา2858

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 59 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ทดสอบสมรรถนะกับ มข. ปี 2559

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 52 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 54 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ฉลอง 2เหรียญทอง ระดับตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 51 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โดย :พระลับ-บึงเนียม
เปิดดู: 155 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ปัจฉิมนิเทศนักเรียน และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน 58

โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 85 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2558

โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 100 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การทดสอบการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

โดย :โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง
เปิดดู: 106 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

โดย :โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง
เปิดดู: 126 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันศิลปะการป้องกัน

โดย :บ้านหนองหิน ศูนย์ 6 ศิลา
เปิดดู: 298 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การทดสอบการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โดย :บ้านโนนม่วง/ศูนย์ที่ 6
เปิดดู: 213 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:บุญผะเหวดวัดไชยศรีบ้านสาวะถี

โดย :บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิื)
เปิดดู: 665 ครั้ง
 
ค้นพบ 300 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร