หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 น่านเกมส์ (โรงเรียนบ้านหหนองแวงบวรวิทย์)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา16:51:16
เปิดดู: 64 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา16:47:57
เปิดดู: 159 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การอบรมและการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา16:17:43
เปิดดู: 78 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา11:50:24
เปิดดู: 122 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา11:32:11
เปิดดู: 135 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการ "เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา10:20:09
เปิดดู: 108 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 มี.ค. 2561 เวลา08:52:26
เปิดดู: 238 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ,โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มี.ค. 2561 เวลา16:42:32
เปิดดู: 67 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกแปะ,โรงเรียนหินกองวิทยา,โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มี.ค. 2561 เวลา13:35:08
เปิดดู: 80 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 มี.ค. 2561 เวลา13:18:51
เปิดดู: 75 ครั้ง
 
ค้นพบ 6089 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร