หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย (โล่รางวัล เกียรติบัตร) ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา15:00:59
เปิดดู: 259 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน(Building Skill For Debate)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา14:49:54
เปิดดู: 145 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยน วัตนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา14:38:28
เปิดดู: 117 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมคณะทำงานสรุปผลและกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา14:37:57
เปิดดู: 152 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา13:57:43
เปิดดู: 142 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การกรอกข้อมูล/ ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา16:14:31
เปิดดู: 315 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:แบบสำรวจการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ (DLIT)
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา15:48:39
เปิดดู: 375 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ที่ ศธ 04025/1755 การประชุม เพื่อเตรียมงาน "ก้าวไกล สู่เส้นชัย..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา15:15:16
เปิดดู: 351 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ที่ ศธ 04025/1760 เชิญประชุม "ก้าวไกล สู่เส้นชัย..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา15:13:32
เปิดดู: 366 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ที่ ศธ 04025/1761 การอบรมปฏิบัติการเตรียมระบบโรงเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา15:10:35
เปิดดู: 405 ครั้ง
 
ค้นพบ 3348 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร