ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:การพัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 28 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 23 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนช้าง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 25 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 23 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มเครือข่ายคุณภาพที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 6 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปอ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 8 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 4 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โรงเรียนสนามบินจัดพิธีฉลองโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 18 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 77 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 65 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าส่าน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 85 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่นประดู่

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 69 ครั้ง
 
ค้นพบ 214 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร