ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รุ่นที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 397 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (5)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 564 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (4)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 475 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีขอขมาและสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ ด้านทิศตะวันออก เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (3)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 654 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีขอขมาและสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายาย เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 108 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สรงน้ำพระพุทธรัตนบุญทันตา เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (1)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 72 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 79 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 89 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 257 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนนำร่อง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 259 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 201 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 196 ครั้ง
 
ค้นพบ 244 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร