ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รุ่นที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 380 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (5)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 493 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (4)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 458 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีขอขมาและสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ ด้านทิศตะวันออก เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (3)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 627 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีขอขมาและสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายาย เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 57 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สรงน้ำพระพุทธรัตนบุญทันตา เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (1)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 56 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 47 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 66 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 220 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนนำร่อง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 233 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 183 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 182 ครั้ง
 
ค้นพบ 244 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร