GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายจิรพงษ์ ไชยยศ
Tel.08 7225 4643
e-mail : kk013@kkzone1.org
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายยุทธนา  เอกาพันธ์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
       โทร. 085-0137775
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสมคิด  กัญญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
3622 การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย (โล่รางวัล เกียรติบัตร) ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืน
เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา:15:00:59
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 258
3621 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน(Building Skill For Debate)
เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา:14:49:54
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 144
3620 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยน วัตนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561)
เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา:14:38:28
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 116
3619 การประชุมคณะทำงานสรุปผลและกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา:14:37:57
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 151
3617 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา:13:57:43
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 141
3616 การกรอกข้อมูล/ ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา:16:14:31
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 314
3615 แบบสำรวจการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ (DLIT)
เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา:15:48:39
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 374
3614 ที่ ศธ 04025/1755 การประชุม เพื่อเตรียมงาน "ก้าวไกล สู่เส้นชัย..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา:15:15:16
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 350
3613 ที่ ศธ 04025/1760 เชิญประชุม "ก้าวไกล สู่เส้นชัย..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา:15:13:32
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 365
3612 ที่ ศธ 04025/1761 การอบรมปฏิบัติการเตรียมระบบโรงเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา:15:10:35
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 404
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 258 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2559 เวลา13:25:24ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 146 ครั้ง
เมื่อ 08 เมษายน 2559 เวลา13:14:42พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 166 ครั้ง
เมื่อ 01 เมษายน 2559 เวลา16:57:22ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 246 ครั้ง
เมื่อ 31 มีนาคม 2559 เวลา17:22:40ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการ English Bilingual Education (EDE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 167 ครั้ง
เมื่อ 31 มีนาคม 2559 เวลา16:45:30พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 212 ครั้ง
เมื่อ 31 มีนาคม 2559 เวลา16:28:29พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 252 ครั้ง
เมื่อ 18 มีนาคม 2559 เวลา17:37:47พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559"
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 217 ครั้ง
เมื่อ 18 มีนาคม 2559 เวลา17:34:16สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 275 ครั้ง
เมื่อ 16 มีนาคม 2559 เวลา16:35:12สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 271 ครั้ง
เมื่อ 16 มีนาคม 2559 เวลา16:26:07เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
10-04-2016-16-08-13_1603670714.jpg
 กิจกรรม open house และงาน ปัจฉิมฯ ปี การศึกษา2858
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 72 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา16:08:13

10-04-2016-15-54-05_417779869.jpg
 ทดสอบสมรรถนะกับ มข. ปี 2559
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
เปิดดู: 75 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา15:54:05

10-04-2016-15-15-59_1082172075.jpg
 วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 67 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา15:15:59

10-04-2016-14-59-16_41130089.jpg
 ฉลอง 2เหรียญทอง ระดับตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 63 ครั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2559 เวลา14:59:16

07-04-2016-21-32-11_1618035767.jpg
 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
โดย :พระลับ-บึงเนียม
เปิดดู: 166 ครั้ง
เมื่อ 07 เมษายน 2559 เวลา21:32:11

03-04-2016-13-25-27_773745461.JPG
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน 58
โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 101 ครั้ง
เมื่อ 03 เมษายน 2559 เวลา13:25:27

01-04-2016-12-47-04_700504342.JPG
 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2558
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 112 ครั้ง
เมื่อ 01 เมษายน 2559 เวลา12:47:04

none.jpg
 การทดสอบการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง
เปิดดู: 115 ครั้ง
เมื่อ 23 มีนาคม 2559 เวลา08:25:33

none.jpg
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง
เปิดดู: 137 ครั้ง
เมื่อ 23 มีนาคม 2559 เวลา07:54:47

none.jpg
 การแข่งขันศิลปะการป้องกัน
โดย :บ้านหนองหิน ศูนย์ 6 ศิลา
เปิดดู: 308 ครั้ง
เมื่อ 21 มีนาคม 2559 เวลา16:24:15

15-03-2016-22-12-45_1360047135.jpg
 การทดสอบการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย :บ้านโนนม่วง/ศูนย์ที่ 6
เปิดดู: 233 ครั้ง
เมื่อ 15 มีนาคม 2559 เวลา22:12:45

15-03-2016-11-06-48_640032397.jpg
 บุญผะเหวดวัดไชยศรีบ้านสาวะถี
โดย :บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิื)
เปิดดู: 677 ครั้ง
เมื่อ 15 มีนาคม 2559 เวลา11:06:48

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู