สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์  หาญพาณิชย์ และนางสาวสุกัญญา  มาชำนิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อมอบนโยบาย 13 ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, การดูแลห้องสมุดให้สะอาดน่าอยู่ และการวางแผนการสอนและการวิเคราะห์หลักสูตรเรียนปกติ กับการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ให้ตรงกับสภาพเป็นจริงของนักเรียน โดยมี นายอภิชาติ  ศรีสารคาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม,         นายพูนศักดิ์  หินหาดกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนย่านาง (ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5) คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกลุ่มที่ 5 ,ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหลือม ให้การต้อนรับ และรับทราบนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปดำเนินการต่อไป  

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/582/ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม.htm
เปิดชมแล้ว : 170 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร