สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าส่าน
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าส่าน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อมอบนโยบาย 13 ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, การดูแลห้องสมุดให้สะอาดน่าอยู่ และการวางแผนการสอนและการวิเคราะห์หลักสูตรเรียนปกติ กับการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ให้ตรงกับสภาพเป็นจริงของนักเรียน โดยมี นางชุติกาญจน์  หางนาค รักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นประดู่, นายสุพจน์  กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสาน (ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 10) คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกลุ่มที่ 10,ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าส่าน ให้การต้อนรับ และรับทราบนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการต่อไป  

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/580/ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าส่าน.htm
เปิดชมแล้ว : 130 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร