สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่นประดู่
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่นประดู่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อมอบนโยบาย 13 ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, การดูแลห้องสมุดให้สะอาดน่าอยู่ และการวางแผนการสอนและการวิเคราะห์หลักสูตรเรียนปกติ กับการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ให้ตรงกับสภาพเป็นจริงของนักเรียน โดยมี นางปราณี  อินทร์จันทร์ รักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นประดู่, นายสุพจน์  กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น (ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 10) คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกลุ่มที่ 10,ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ให้การต้อนรับ และรับทราบนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการต่อไป  

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/579/ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่นประดู่.htm
เปิดชมแล้ว : 123 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร