สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์วันที่สอง
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติการเขียนข่าวจากวิทยากรหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ นายชูไทย  วงศ์บุญมี บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์อีสานนิวส์ และการประชาสัมพันธ์ข่าวทางเว็บไซต์ของกลุ่มเครือข่ายฯ ทั้ง 17 เครือข่าย โดย นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ และคณะ เป็นวิทยากร  ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/558/กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์วันที่สอง.htm
เปิดชมแล้ว : 142 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร