สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559"
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 18 มีนาคม 2559 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดร.สายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.วิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และคณะร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559” โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

(สามารถดาวโหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook : moddang chai)


1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/393/พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559".htm
เปิดชมแล้ว : 343 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร