สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1/2559
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2559 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1/2559  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมี ดร.ศิริกุล  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประธานกรรมการกลางสนามสอบ, นางสาวธิดา ชื่นเลิศสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ สพฐ.คณะกรรมการติดตามเขตตรวจราชการ 12 และคณะ ร่วมประชุมและตรวจติดตามสนามสอบ ก่อนจะถึงเวลาสอบสนามสอบได้ดำเนินการ

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พร้อมจับฉลากห้องสอบ

2.คณะกรรมการเรียบชื่อสอบสัมภาษณ์จับฉลากปฏิบัติหน้าที่

3.ชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบขั้นตอนการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/392/สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1/2559 .htm
เปิดชมแล้ว : 475 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร