สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2559 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดร.สายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต1 เป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่1/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมี ดร.ศิริกุล  นามศิริ เป็นประธานกลางประจำสนามสอบคัดเลือก มีคณะและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาติดตามสถานการณ์ดังนี้

1)คณะกรรมการติดตามตามคำสั่ง สพฐ.ประกอบด้วย นางสาวธิดา ชื่นเลิศสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ สพฐ., นายปริสิทธิ์ สมคะเนย์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4, นายธน จันทะวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 3,  2)ผู้แทนของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ)   นางมาลินี สุนทรศร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กศน. และดร.อัษฏางค์ แสวงการ ประธาน อกคศ.ขอนแก่น เขต 1    

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

1024x682

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/391/สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559.htm
เปิดชมแล้ว : 507 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร