สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ทดสอบสมรรถนะกับ มข. ปี 2559
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 เมษายน 2559 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
การเรียนรู้ที่ดีต้องควบคู่ไปกับร่างกายที่แข็งแรง" 10 ก.พ. 59 นักเรียน ร.ร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้รับการทดสอบสมรรถนะด้านต่างๆ จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.3 ทาง ร.ร.ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากท่านเสมอมา

720x960

720x960

720x960

720x960

720x960

720x960

960x576

576x960

960x576

960x576

576x960

576x960

960x576

960x576

576x960

960x576

960x576

960x576

960x576

576x960

576x960

960x576

960x576

960x576

960x576

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/378/ทดสอบสมรรถนะกับ มข. ปี 2559.htm
เปิดชมแล้ว : 639 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร