สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ทดสอบสมรรถนะกับ มข. ปี 2559
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 เมษายน 2559 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม 1
การเรียนรู้ที่ดีต้องควบคู่ไปกับร่างกายที่แข็งแรง" 10 ก.พ. 59 นักเรียน ร.ร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้รับการทดสอบสมรรถนะด้านต่างๆ จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.3 ทาง ร.ร.ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากท่านเสมอมา

720x960

720x960

720x960

720x960

720x960

720x960

960x576

576x960

960x576

960x576

576x960

576x960

960x576

960x576

576x960

960x576

960x576

960x576

960x576

576x960

576x960

960x576

960x576

960x576

960x576

เปิดชมแล้ว : 615 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร