สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง,โรงเรียนบ้านดอนยาง,โรงเรียนบ่้านโคกสีวิทยาเสริม,โรงเรียนบ่้านหนองตาไก้หนองเม็ก)
เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2561
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (บ้านหินตั้งหนองอีเลิง,บ้านดอนยาง,บ้านโคกสีวิทยาเสริม,บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก)

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
1).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
2).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
3).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
4).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/6560/การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง,โรงเรียนบ้านดอนยาง,โรงเรียนบ่้านโคกสีวิทยาเสริม,โรงเรียนบ่้านหนองตาไก้หนองเม็ก).htm
เปิดชมแล้ว : 146 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร