สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก , โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร , โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น , โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา , โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ , โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา , โรงเรียนบ้านดอนบม)
เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2561
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
   เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก,โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น                  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา,โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์,โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา,โรงเรียนบ้านดอนบ่ม)

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
1).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
2).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
3).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
4).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
5).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
6).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
7).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/6553/ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก , โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร , โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น , โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา , โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ , โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา , โรงเรียนบ้านดอนบม).htm
เปิดชมแล้ว : 169 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร