สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย (โล่รางวัล เกียรติบัตร) ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่: 20 เมษายน 2559
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
เปิดชมแล้ว : 258 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร