สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  แบบสำรวจการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ (DLIT)
เมื่อวันที่: 19 เมษายน 2559
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนให้กรอกแบบสำรวจการนำเทคโนโลยีสารมนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้าน ICT ของสถานศึกษา โดยให้กรอกแบบสำรวจตาม ลิงค์นี้ http://gg.gg/surveyDLIT 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมาที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/3615/แบบสำรวจการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ (DLIT).htm
เปิดชมแล้ว : 1013 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร