สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่: 10 เมษายน 2561
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่10-04-2018-10-43-03_950575977.pdf

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/6664/คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561.htm
เปิดชมแล้ว : 420 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร