สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยเหลือราชการ
เมื่อวันที่: 10 เมษายน 2561
โดยกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียด
   อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 04002/ว1204 ลว. 28 มี.ค. 61
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0720/ว49 ลว. 19 ก.พ. 61


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่10-04-2018-9-00-13_1090287349.pdf

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/6662/ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยเหลือราชการ.htm
เปิดชมแล้ว : 366 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร